Kurzy

Kurzy a semináře

Obecně:

 • Rozsah semináře je 3 hodiny s krátkými přestávkami na občerstvení nebo kouření.
 • Typické časy pořádání: ve všední dny 17 – 20 hod,  sobota dopoledne 10 – 13, odpoledne 15 – 18 hod.
 • Seminář je určen pro maximálně čtyři osoby, takže je zaručen individuální přístup přednášejícího
 • Cena každého semináře je 400 Kč, v ceně je zahrnuta potřebná literatura a malé občerstvení.

Začínáme s PICAXE

 • Seminář je určen pro začátečníky s PICAXE, jakákoli předchozí zkušenost s programováním je výhodou, ale není nutná.
 • Cílem semináře je naučit se zprovoznit a ovládat programovací prostředí PICAXE, psaní jednoduchých programů, práce s kontaktním polem a dokumentací. Pro ukázky budou na semináři používány mikrokontroléry PICAXE 08M2.
 • Po absolvování semináře byste měli umět programově ovládat výstupy a číst vstupy, sekvenčně ovládádat LED v úlohách podobných programovému ovládání semaforu. Podle schopností jednotlivých účastníků lze při rychlém zvládnutí předpokládaných úloh pokročit dál.
 • Výhodou pro účastníka je použití vlastního vybavení (především počítač a převodník USB/COM), ale pro všechny účastníky je připraveno kompletní pracoviště.

PICAXE pro modeláře

 •  Seminář je určen pro začátečníky s PICAXE, kteří ale už zvládají napsání programů pro jednoduchou obsluhu vstupů a výstupů, zapojení a naprogramování mikrokontroléru, odladění programu
 • Cíli semináře je ukázat různé způsoby ovládání servomechanizmů, vstup a zpracování servosignálu, vytvoření jednoduchého mixeru a sekvenceru, práce s více servy, časování v programu. Dále konstrukce pohonů se stejnosměrným motorem, spínání, řízení otáček a směru pohybu. Součástí semináře je ji vysvětlení požadavků na napájení a dimenzování zdrojů.
 • Výhodou pro účastníka je použití vlastního vybavení (především počítač a převodník USB/COM), ale pro všechny účastníky je připraveno kompletní pracoviště.

PICAXE jako náhrada přístrojů v elektronické dílně

 • Seminář je určen pro zájemce o práci s PICAXE, kteří už zvládají psaní jednodušších programů a jejich odladění, a chtějí využívat PICAXE pro rychlou realizaci konstrukčních celků zařízení nebo jako přípravky pro měření a oživování zařízení
 • Cílem semináře je generování digitálního signálu, generování analogového signálu, konstrukce inteligentního voltmeru (měřiče jiných veličin), čítač / digitální stupnice s PICAXE, měření krátkých časových úseků, rychlosti, záznamy dat do paměti a do PC, zdroj řízený PICAXE
 • Výhodou pro účastníka je použití vlastního vybavení (především počítač a převodník USB/COM), ale pro všechny účastníky je připraveno kompletní pracoviště.

Využívání vstupů a výstupů mikrokontroléru

 • Seminář je určen pro začátečníky s mikrokontroléry (nejen PICAXE), kteří zvládají napsání programů pro jednoduchou obsluhu vstupů a výstupů, zapojení a naprogramování mikrokontroléru, odladění programu.
 • Tento seminář se nezabývá programováním, ale především obvodovým řešením ošetření vstupů, zabezpečení proti přepětí, zákmitům, připojováním čidel, ochranou při používání dlouhých vedení. Dále různými způsoby připojení výstupů, jejich proudovým posílením, galvanickým oddělením výstupů, základními metodami připojení motorů, zvukových měničů, relé, atd. a vhodnými algoritmy pro obsluhu vstupů a výstupů.
 • Bude k dispozici jedno předváděcí pracoviště pro zkoušení zapojení účastníků.

Základy měření v domácích podmínkách (I)

 • Seminář je určen pro začátečníky v oblasti elektroniky, nicméně předpokládá základní znalosti na úrovni pojmů jako napětí, proud, odpor, kapacita, … a schopnost zapojit obvod s několika součástkami podle poskytnutého schématu
 • Měření s typickým digitálním multimetrem, vyzkoušení si mezí jeho možností a chyb, jednoduché přípravky nahrazující specializované přístroje – konstrukce a použití, využití počítače jako náhrady měřicích přístrojů
 • Pro účastníky bude připravené pracoviště, výhodou může být přinést si vlastní měřicí přístroje, na které jsou zvyklí a umí s nimi pracovat (multimetr, logickou sondu, čítač, měřič RLC, osciloskop, …)

Základy měření v domácích podmínkách (II)

 • Seminář je určen pro začátečníky v oblasti elektroniky, nicméně předpokládá základní znalosti na úrovni pojmů jako napětí, proud, odpor, kapacita, … a schopnost zapojit obvod s několika součástkami podle poskytnutého schématu
 • Využití PC pro práci v elektronické dílně, náhrada osciloskopu, zobrazení logických stavů, generování signálů s různými průběhy. Využití levných přípravků používajících PC pro zobrazení výstpních hodnot.
 • Pro účastníky bude připravené pracoviště včetně přípravků na měření

Obvod 555 a jeho aplikace

 • Seminář je určen pro začátečníky v oblasti elektroniky, nicméně předpokládá základní znalosti na úrovni pojmů jako napětí, proud, odpor, kapacita, … a schopnost zapojit obvod s několika součástkami podle poskytnutého schématu
 • Seznámit s typickými a méně obvyklými aplikacemi obvodů 555 – konstrukce blikačů, sirén, modulace IR signálu pro čidla, detekce modulovaného signálu IR čidla, konstrukce měniče, úprava hran a úrovní signálu. Konstrukce budou zkoušeny na kontaktním poli.
 • Pro účastníky bude připravené kompletní pracoviště, výhodou může být přinést si vlastní měřicí přístroje (multimetr, logickou sondu, osciloskop, …)