Tipy & triky

Programování Bluetooth modulů HC-05

Bluetooth moduly HC-05 jsou od výrobce nastaveny tak, že je lze „nějak“ předdefinovaně použít, nicméně pokud potřebujeme změnit třeba přenosovou rychlost nebo jen navázat spojení mezi dvěma moduly, neobejdeme se bez nastavení („naprogramování“) pomocí AT povelů. Jak na to? Není to složité, ale trochu pracné, a také náročné na pozornost a pečlivost.

Serva pro speciální a profesionální účely

V amatérské robotice velmi často nacházejí uplatnění modelářská serva, jejich uživatelé však od nich mnohdy požadují víc, než může tato třída výrobků poskytnout.

Plastový řetězový převod

Firma Tamiya má ve svém výrobním sortimentu řadu jednoduchých stavebnic určených pro konstrukci malých vozítek a robotů, tentokrát si přiblížíme sadu dodávanou pod číslem 70142 a zaměřenou na řetězové rozvody a převody.

Vrtáme, vrtáme, vrtáme…

Tentokrát tři tipy na téma vrtáky a ruční vrtání

Dvouřadé konektory do nepájivého pole

Že to nejde? Ale ano.

Vrtáky na tenké plechy

Při použití běžných vrtáků je vrtání materiálů tenčích než asi polovina průměru otvoru obtížné a výsledek bývá nekvalitní, průchozí otvor není kruhový a jeho střed proti počátku vrtání „ujede“. Týká se to zejména plechů, ale také často používaných plastových desek. Jak na to, aby se práce povedla? Musíme použít takové vrtáky, které jsou k této práci určeny!

Tohle jsem slepit nechtěl!

Ne nadarmo se cyanoakrylátovým lepidlům říká prstolepy. Co dělat, když se nám podaří slepit něco, co jsme nechtěli, třeba i ty prsty, nebo dokonce je potřeba uvolnit nějaký starý důkladně zatvrdlý spoj?

Kyanoakrylátová lepidla BSI

Všichni je znají, ale málokdo je zná dobře. Nazývají se různě, cyanoakrylátová lepidla, vteřinová lepidla, sekundová lepidla, svého času se dokonce razil český název „prstolepy“, který se nakonec stal slangovým označením. Nejde ale o jedno lepidlo, ale o celou skupinu lepidel často s velmi odlišným určením a vlastnostmi. Posuďte sami.

Shape-plast, speciální termoplast, který se chová jako modelína

Dost často se dostaneme do situace, kdy by bylo potřeba rychle vyrobit nějaký funkční plastový díl bez větších nároků na dokonalost vzhledu. Vstřikování do formy použít nelze a obrábění bývá pracné a náročné na strojní vybavení. V této situaci může pomoci Shape-plast, speciální termoplast, který se chová jako modelína.

Doporučené předvrtání otvorů pro závity

Abychom mohli do otvoru vyříznout kvalitní závit, musíme díru vyvrtat správným průměrem vrtáku.

Cínování desek plošných spojů

Pro udržení kvalitního, vzhledného a dlouhodobě pájitelného povrchu desek plošných spojů je velmi výhodné je povrchově upravit.

Chemickým cínováním dosáhneme stříbřitě lesklého povrchu spojů, který nekoroduje a je velmi dobře pájitelný.

Kalafunový pájecí lak

Kvalitní, rychle schnoucí a nelepivý pájecí lak na plošné spoje snadno vytvoříme rozpuštění jednoho váhového dílu kalafuny v jednom dílu acetonu a doplněním roztoku o jeden díl izopropylalkoholu. Kalafuna stačí obyčejná z drogerie, aceton prodávají prodejny Barvy – Laky a izopropylakohol je možno koupit buď ve firmě Elchemco nebo v GM electronic.

Vezmu LF33 a žádný problém?

Napájení 3,3V se dnes stalo stejně běžným, jako bylo dříve napájení 5V. A tak není divu, že se dají běžně koupit stabilizátory pro jiná napětí, než 5V. Mnohé jsou pak low-drop, tedy pro malý rozdíl mezi vstupním napětím a výstupním napětím. Co Vás ale může také potkat?

Můstek

Princip zapojení H-můstku s tranzistory MOSFET a běžnými součástkami.

Tipy & triky 01/2012 (PDF, 294 kB)

Aplikační poznámky k integrovanému H-můstku L298

Když stabilizátor příliš topí…

Stavební návod pulzního zdroje 5V (a jiných napětí) ze snadno dostupných a levných součástek.

Jednoduchá elektronická pojistka

Pojistku využijete při oživování nízkonapěťových elektronických zařízení s větším příkonem a k jištění nestabilizovaných zdrojů napětí. Reakční doba pojistky je nastavitelná tak, že dovolí krátkodobé přetížení zdroje bez odpojení zátěže. Rozsah vypínacích proudů je volitelný od 100 mA do desítek ampér. Pojistka pracuje jednorázově; odpojí obvod a je ji třeba znovu ručně aktivovat krátkým rozpojením jištěného obvodu nebo vypnutím napájecího zdroje.