Konstrukce

SMCU05 (PDF, 240 kB)

Koncový stupeň pro unipolární krokový motor – Imax 0,5 A. Proud fázemi motoru se nastavuje vhodně voleným napájecím napětím nebo předřadnými rezistory.

Katalogový list obvodu SB3101, který je použit v tomto zapojení (PDF, 152 kB)

SMCU20 (PDF, 244 kB)

Koncový stupeň pro unipolární krokový motor – Imax 2 A. Proud fázemi motoru se nastavuje vhodně voleným napájecím napětím nebo předřadnými rezistory.

BRIDGE05 (PDF, 226 kB)

Dvojitý H-můstek pro řízení dvou stejnosměrných motorů – Imax 2×0,5 A

BRIDGE20 (PDF, 250 kB)

Dvojitý H-můstek pro řízení dvou stejnosměrných motorů – Imax 2×2 A

BRIDGE40 (PDF, 206 kB)

H-můstek s koncovými tranzistory FET pro řízení stejnosměrného motoru – Imax 4 A

AXEmotor10 (PDF, 983 kB)

Vývojový a konstrukční modul pro mikrokontrolér PICAXE-08M2, na kterém je, mimo všech součástí, potřebných pro programování PICAXE, umístěn též stabilizátor napětí a výkonový H-můstek, který umožňuje ovládání směru a rychlosti otáčení malého stejnosměrného elektromotorku.

Detektor překážek (PDF, 584 kB)

Vyhnout se překážce je základní dovedností mobilního robota. K tomuto účelu slouží nejčastěji ultrazvukové nebo infračervené dálkoměry. Senzor zjistí, zda je před robotem překážka a jak je daleko, a podle toho řídicí program rozhodne o dalším směru pohybu.